hero-12
שירותי ראיית חשבון

ראיית חשבון" פירושו – בדיקתם, בקרתם או אישורם של כל מאזן, חשבון ריווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון כיוצא בהם, ומילוי כל תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה חשבון, להוציא ניהול חשבונות; "רואה חשבון" – מי שבידו רישיון בר תוקף שניתן לפי חוק זה ("חוק רואי-חשבון תשט"ו-1955, סעיף 11")

במסגרת תחום זה משרדנו מטפל בנושאים הבאים:

שרותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות – מאזנים, דוחות רווח והפסד, תזרימי מזומנים ודוחות התאמה למס.
תכנוני מס – ביצוע תמידי של בדיקות שונות להשגת תכנון המס האופטימאלי. הכנת דוחות ביניים לטובת היערכות לתשלומי מס.
הצהרות הון – עריכה והגשה של הצהרות הון, תוך השוואת שנים ובדיקת הפרשי הון.
ייעוץ ודיונים – ייעוץ בנושאי מס הכנסה , מס ערך מוסף , ביטוח לאומי ודיני עבודה.
בדיקת נאותות – בדיקת שווי עסקים לפני רכישה, בדיקת מצב העסק במוסדות ובחינת כדאיות השקעה.
הכנת תוכניות הבראה – בחינת העסק, ניתוחו וכתיבת תוכנית הבראה.

ליעוץ ותאום פגישה
מלאו פרטים
ונחזור אלכם בהקדם
או התקשרו
073-2811068