רשויות המיסים וביטוח לאומי

רשויות המיסים וביטוח לאומי

רשויות המיסים וביטוח לאומי

רשויות המיסים וביטוח לאומי

מבחר מוסדות של מדינתנו הסוציאלית

מדינת ישראל מתהדרת בהיותה מדינה סוציאלית הדואגת לכלל אזרחיה. אחת הדרכים המאפשרות ומצליחות לקיים את המדינה כמדינה סוציאלית היא קיום מערכות ומוסדות כגון הביטוח הלאומי ורשות המיסים.

מה הם למעשה הביטוח הלאומי ורשות המיסים. מהו התפקיד שלהם ובמה נמדדת חשיבותם בתפקידם כשימור מערכת מסודרת והוגנת של כלל האוכלוסייה. נשפוך מעט אור על המוסדות הגדולים במדינה שלרוב נראות מאיימות מפני כמות הבירוקרטיה הכרוכה בהם.

ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מושתת על יסודות הערבות ההדדית והשוויון המעוניינת לצמצם את העוני במדינה ולהקטין את הפערים בין פלחי האוכלוסייה.

ההיגיון העומד מאחורי דרך תפעול הביטוח הלאומי היא כי כל אזרחי המדינה צריכים לשלם דמי ביטוח לאומי ומיסים שונים על סמך קריטריונים שונים המותאמים לכל פלח אוכלוסייה על סמך קריטריונים שאותם קבעו במוסד לביטוח לאומי.

בתמורה, כל אדם אשר זקוק לכסף או לתוספת הכנסה כלשהי בהתאם לנתוניו האישיים  כגון חופשת לידה, משפחה חד הורית וכן הלאה. יקבל סיוע מהביטוח הלאומי בהתאם לקריטריונים שעליהם הוא עונה. מובן שלא תמיד החלוקה היא שווה בשווה בין הנותנים למקבלים, אבל זאת דרך העבודה של המוסד לביטוח לאומי על מנת לשמר את המערכת עובדת.

דיברנו על דמי הביטוח הלאומי ועל המיסים השונים, דבר זה מביא אותנו להסבר קצר על רשויות המיסים.

רשות המיסים

מס ההכנסה הוא דרכה של המדינה לוודא הכנסה קבועה למדינה על מנת שיוכלו לספק שירותים כלליים לתפקוד המדינה ותשתיותיה. לכן המערכת מבוססת על כך שכל אדם צריך להפריש מסך הכנסותיו לקופת המדינה.

למעשה כל הכנסה מדווחת של אדם מחויבת בהפרשה של נתח ממנה לקופת המדינה. גודל הנתח המופרש יהיה בהתאם לסכום שהתקבל ובהתאם לקריטריונים שעליהם עונה האדם.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד