פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור העסקאות השנתי הצפוי שלו אינו עולה הסכום המוגדר בחוק מידי שנה. עוסק פטור אינו מחויב בתשלום מע"מ ואינו מקבל החזר מע"מ עבור הוצאות שוטפות ורכישות של העסק . במקרה בו העסק חרג מהתקרה הקבועה בחוק ישולם מע"מ עבור הסכום החורג .

פתיחת תיק עוסק פטור עוברת בשלוש תחנות, נתחיל בתחנה הראשונה ונפרט את הליך פתיחת תיק לעוסק פטור.

מס ערך מוסף
טופס 821 הוא טופס פתיחת עוסק פטור, אותו יש למלא בתשומת לב כולל מחזור העסקאות הצפוי, סכום התקרה מתעדכן מידי שנה ויש לשים לב מהו הסכום הקבוע העדכני.
מלבד טופס 821 יש להצטייד במסמכים הבאים:
1.תעודת שכירות על העסק או בעלות.
2. תעודת זהות
3. צ'ק מבוטל
עוסק פטור אינו חייב למלא את פרטי הבנק שלו בטופס.

מס הכנסה
הרשות השנייה דרכה יש לעבור בפתיחת עוסק פטור היא מס הכנסה. יש להודיע למס ההכנסה על תחילת הפעילות של העסק . יש למלא את טופס 5329 ולהצטייד בתעודת זהות ובבקשה לפטור מניכוי מס בטופס 2542 והסכם שכירות או מסמך המעיד על בעלות על העסק. אם העוסק הפטור מתכוון להעסיק עובדים עליו לפתוח תיק ניכויים.

ביטוח לאומי
יש להעריך את מחזור העסקאות הצפוי לשנה הקרובה מכיוון שעל סמך ההערכה הזו יערוך ביטוח לאומי את פנקס המקדמות. בסוף השנה ביטוח לאומי יבדוק האם הסכום ששולם תואם למחזור השנתי, אם יהיה פער העוסק יזוכה או יצטרך להוסיף תשלום.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד