מס הכנסה

עוסק מורשה מול מס הכנסה

עוסק מורשה מול מס הכנסה

עוסק מורשה מול מס הכנסה

עוסק מורשה מול מס הכנסה

כל עסק חייב לדווח למס הכנסה על הכנסותיו, ולשלם מס הכנסה בהתאם לקבוע בחוק. כל עוסק מורשה אשר פותח עסק עצמאי, צריך לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה, והגיש הערכה לגבי גובה ההכנסות הצפויות לו במהלך השנה, ובהתאם – לשלם מידי חודש את האחוז הקבוע בחוק כמס הכנסה.

התנהלות מעשית מול מס הכנסה

על מנת לפעול מול מס הכנסה בצורה חוקית ומלאה, על העוסק המורשה לנהל ספרי חשבונות בצורה מדויקת, לרשום בצורה מסודרת את התקבולים – הכספים שנכנסו אל העסק, ובמקביל גם את הוצאות העסק.

יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה מידי שנה, ובמקרה שבו העוסק נדרש לכך – גם דוחות נוספים במהלך השנה.

בפתיחת העוסק המורשה, מס הכנסה קובע מקדמות לתשלום מס לשנה הקרובה, בהתאם לממוצע ההכנסות בשוק בתחום העיסוק של העצמאי. בסוף כל שנה נערכות בדיקות על מנת לבדוק אם התשלום אכן התאים להכנסות, ובמקרה הצורך ייגבו סכומים נוספים או יבוצע החזר מס.

בשנים הבאות, מקדמות המס נקבעות על פי הדוחות השנתיים של העסק, ועל פי ההכנסות המפורטות בהם.

הצהרת הון

רשות מס הכנסה דורשת מכל עסק, אחת ל-5 שנים לערך, להגיש הצהרת הון, אשר נועדה לסייע לפקיד השומה לזהות האם המסים ששולמו הם אכן אמתיים ומתאימים, ואם לא נעשו ניסיונות להלבנת הון.

בדרך כלל מוגשת בקשה להצהרת הון מיד לאחר פתיחת תיק עוסק מורשה, ולאחר מכן, כאמור, אחת לכ-5 שנים. בנוסף, מוגשת בקשה כזו במקרה של בקשת העוסק לסגירת תיק העצמאי.

פתיחת תיק

פתיחת תיק במס הכנסה לעוסק מורשה חדש היא עניין פשוט מאד. כל שנדרש הוא לגשת למשרדי מס הכנסה עם הטופס המתאים, ולפתוח את התיק הנדרש.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד