מעמ 750

סקירה ראשונית בנושא ביטוח לאומי

סקירה ראשונית בנושא ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי, הוא אחד מהמוסדות הגדולים בארץ, שמטרתו לאפשר רשת הגנה לאזרחים. כל אזרח מגיל 18 מתחיל לשלם ביטוח לאומי, כל חודש, כאשר סכום הביטוח נגזר ממשכורתו והכנסתו של האזרח.

נשים נשואות שאינן עובדות לא משלמות ביטוח לאומי.
לביטוח הלאומי מחלקות שונות המתאימות לשלבי החיים השונים של האזרחים.

הביטוח הלאומי הוקם מתוך מטרה להגן על האזרחים, התשלום לביטוח לאומי הוא חובה על כל אזרח. כחלק מהמיסים.

דמי אבטלה- תשלום הניתן לעובד שכיר שעבד פרק זמן קבוע בחוק. תשלם דמי האבטלה נקבע על ידי דרגות לפי משכורתו של העובד לפני פיטוריו. מטרת דמי האבטלה לתת לעובד זמן למצוא עבודה, אחרי פיטוריו.

קצבאות ילדים- קצבת ילדים ניתנת להורי ילדים מרגע לידתם, ועד הגיעם לגיל 18. קצבאות הילדים נועדו להקל על ההורים בהוצאות הקיום הרבות שיש להם על ילדיהם, ולתת להם אפשרות להקלה מעט על ההוצאות הכבדות. תשלום קצבת הילדים ניתן להורים, בלי קשר להכנסתם. גובה הקצבה נקבע על פי כמות הילדים במשפחה.

דמי לידה- תשלום עבור חופשת לידה והורות לאישה שילדה. התשלום ניתן לאישה שהייתה שכירה או עצמאית במהלך ההיריון, ולפניו. אחרי הגשת הטפסים המתאימים, הקצבה מועברת ישירות לחשבון הבנק של האישה.

קצבת נכות- תשלום הניתן למי שזכאי לקבל קצבה זו, בגלל נכות זמנית או קבועה. על פי פרמטרים רפואיים הקבועים בחוק. תשלום קצבת הנכות נועדה להקל על הנכה ועל בני משפחתו, ולאפשר להם להתמודד עם העלויות הרפואיות הגבוהות של הטיפול בו.

ישנם עוד קצבאות שונות, המותאמת לצרכים שונים של האוכלוסייה.
הביטוח הלאומי הוא גוף ייחודי ומיוחד המאפשר הקלה על האזרחים, ותמיכה בהם.

זהו מודל ייחודי שנותן דגש על ערבות הדדית, על ידי תשלומי המיסים, ועל ההבנה שכל אחד מהאזרחים זקוק להגנה במידת הצורך.

בשנים האחרונות עבר הביטוח הלאומי שינויים ארגוניים רבים כדי לייעל את השירות שלו, ואת הנגישות שלו לאזרח, ולהקל על האזרחים לממש את זכויותיהם. כך ניתן לקבל שירותים שונים בעזרת אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, או המוקד הטלפוני, ובכך לקצר את התורים הארוכים.

 

שיחה עם אחד מנציגי המשרד