סליחה, אפשר לדעת כמה אתה שווה וכמה את שווה?

ייעוץ עסקי

אהבה לא רציונלית לעסק

# סליחה, אפשר לדעת כמה אתה שווה וכמה את שווה? #

בדר"כ לאחר שנה מפתיחת עסק ישנה דרישה להגשת הצהרת הון ולאחר מכן כל 5 שנים.
ההצהרה מהווה כלי נוסף של מס הכנסה לבקרת נכונות הדוחות השנתיים על ההכנסות.
מס הכנסה בודק סבירות השינוי בין שתי נקודות זמן של דיווחי הצהרות הון ביחס לדוחות השנתיים.

לדוגמה אם בתחילת העסק ההון שלך היה שווה 1מליון ש"ח (נכסים פחות התחייבויות) ולאחר 5 שנים ההון גדל ל 2 מליון ש"ח, מס הכנסה ירצה לראות שהגידול מגובה ברווחים שדווחו בדוחות השנתיים או לקבל הסבר מוצדק לעניין.

הצהרת ההון כוללת דיווח על רכוש והתחייבויות בהתאם לרשימת נושאים המופיעה על גבי טופס ההצהרה.
בעת הגשת ההצהרה יש להמציא מסמכים המגבים את הנתונים המדווחים.

יש מצבים בהם רשות המיסים תפנה באופן ייזום לכאלה שלגביהם קיים חשש לאי דיווח הכנסות או לאלה שרכשו נכסים וטרם דיווחו עליהם.
הצהרת ההון הראשונה משמשת עוגן להצהרות הבאות ולכן נחשבת לחשובה מכולם.
פיגור במועד ההגשה גורר קנסות מנהליים שלא ניתן לבטלם ועד למצבים של ביקורות ספרים והליכים פליליים

מומלץ להסתייע בגורם מקצועי כדי לא להחסיר פרטים חשובים בעלי משמעות.
כמובן שמשרדנו מספק שירותי הכנה והגשה של הצהרות הון.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד