ניהול חשבונות בעסק

ניהול החשבונות בעסק

ניהול החשבונות בעסק

ניהול החשבונות בעסק

מרבית העסקים, הן קטנים והן גדולים, הן עוסקים מורשים והן עוסקים פטורים, מחזיקים ברואה חשבון אשר מנהל עבורם את העניינים החוקיים הנוגעים להתנהלות הפיננסית בעסק.

רואה החשבון מגיש את הדוחות החודשיים ו / או השנתיים, לכל הרשויות הנדרשות, ומטפלים לעיתים גם בהנפקה של קבלות, בניהול תשלומים לעובדים, וכן הלאה. אולם הסיוע של רואי החשבון אינו תמיד מספיק על מנת לאפשר ניהול פיננסי נכון של העסק.

הסטטיסטיקות מראות כי עסקים רבים נסגרים לאו דווקא בגלל מצב של הפסדים, אשר עלול להתרחש בכל עסק, אלא בגלל בעיות של תזרים מזומנים, שהיו יכולות להימנע בעזרת ניהול פיננסי נכון, בו מעורבים מנהלי העסק.

ניהול חשבונות העסק

על מנת לנהל נכון את החשבונות של העסק, מנהל העסק חייב להיות מודע למצב החשבונות, לדרישות החוקיות הקיימות ולמצב הכלכלי הנתון של העסק בכל רגע. ישנם מספר דברים בסיסיים שעל מנהל העסק להכיר על מנת לנהל נכון את העסק:

  • ניהול תזרים מזומנים – המנהל צריך לעקוב אחר ההוצאות של העסק אל מול ההכנסות שלו, ולוודא שחשבון הבנק העסקי מתנהל בצורה נכונה, ללא חריגות.
  • ניתוח דוחות כספיים – מומלץ מאד להכיר את הדוחות הכספיים ולהבין אותם. באמצעותם ניתן לראות אם העסק רווחי, לאתר נקודות חלשות, לזהות משאבים בלתי מנוצלים ובאופן כללי, לנהל נכון יותר את העסק כולו.
  • תמחור – חשוב להכיר את החשבונות על מנת לדעת כיצד לתמחר את המוצרים או השירותים של העסק, כך שהמחיר ישתלם הן ללקוח והן לעסק עצמו.
  • ניהול מלאי – חשוב להכיר את מלאי המוצרים של העסק, להכיר את אורך חיי המדף של המוצרים, לדעת מהו צפי המכירות של העסק, ועוד.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד