מעמ 750

מס ערך מוסף

מס ערך מוסף

מס ערך מוסף – כל מה שרצית לדעת!

מס ערך מוסף הוא שמו של מס המוטל בקרב מדינות שונות ברחבי העולם. מס ערך מוסף נקרא כך משום שהוא מבטא את הערך המוסף שעבר מוצר החל מהיצרן, דרך הסיטונאי, הקמעונאי ועד הצרכן. המס מייצג את ההפרש בין ערך המוצר בתחילת דרכו לערכו בעת קנייתו על ידי הצרכן.
מס ערך מוסף מוטל על יבוא, מתן שירותים שונים וכל עסקה בעלת אופי מסחרי.
המע"מ החל בצרפת בשנות ה-60 ולישראל הגיע בשנת 1976 בשיעור של 8% והוא עומד כיום על 17%.

מס ערך מוסף – מהם דרכי הגבייה השונות?

מס ערך מוסף מאופיין בשלוש דרכי גבייה:1. מיסוי ערך מוסף – ערך המס מבטא באופן זה את ההכנסות בהורדת ייצור המוצר, חומרי הגלם והאנרגיה שהושקעה בכך.

2. החזר מס תשומות – מיסוי כל ההכנסות כאשר מנוכים המיסים ששולמו בתחילת התהליך על ידי בעלי העסקים בשלבי הייצור הקודמים.
3. מס ערך מוסף פיננסי –  מס המוטל על השכר ששילם בעל העסק ועל כל תזרים הנטו של הונו של בעל העסק.

מס ערך מוסף – שלילי או חיובי?
מתנגדים רבים ישנן למס זה הקרוי מס ערך מוסף. מתנגדים אלו טוענים כי מס ערך מוסף מכביד על האוכלוסיות שממילא חלשות בחברה במקום לחזק אותן. לעומתם תומכים במס ערך מוסך טוענים כי הוא מאפשר בקרה ושליטה של הממשלה, כאשר מעלים את מס ערך מוסף הוא משפיע על ירידת הצריכה ועידוד החיסכון וכאשר מורידים אותו הוא מוריד במעט את יוקר המחיה.

מס ערך מוסף – בעל ערך מוסף לכלכלה וגורם משפיע בכלכלה העולמית!

שיחה עם אחד מנציגי המשרד