מעמ 750

התנהלות עוסק מורשה מול מס ערך מוסף

התנהלות עוסק מורשה מול מס ערך מוסף

התנהלות עוסק מורשה מול מס ערך מוסף

התנהלות עוסק מורשה מול מע"מ – מה צריך לעשות?

כאשר פותחים עוסק מורשה, יש לפתוח תיק מתאים במשרדי מס ערך מוסף. לאחר מכן, כמובן, יש לנהל רישום חשבונות מדויק, ולהגיש דו"ח למע"מ אחת לחודשיים, על מנת לשלם בצורה נכונה את מס הערך המוסף.

כאשר העסק הוא עוסק מורשה אשר משלם מע"מ, ניתן לקבל גם החזרי מס תשומות. המשמעות היא שעוסק מורשה גובה מלקוחותיו תוספת תשלום בסך 17% מן המחיר הרגיל, עבור מע"מ. במקביל, אותו עוסק גם משלם מע"מ לעוסקים אחרים, כאשר הוא קונה ציוד למשרד וכדומה.

ניתן לקזז את המע"מ הזה מול משרדי מע"מ, ולקבל החזרים עבור כפל מסים.

התנהלות עוסק מורשה מול מע"מ

כאשר פותחים עוסק מורשה, יש לפתוח תיק מתאים במשרדי מס ערך מוסף. לאחר מכן, כמובן, יש לנהל רישום חשבונות מדויק, ולהגיש דו"ח למע"מ אחת לחודשיים, על מנת לשלם בצורה נכונה את מס הערך המוסף. כאשר העסק הוא עוסק מורשה אשר משלם מע"מ, ניתן לקבל גם החזרי מס תשומות.

המשמעות היא שעוסק מורשה גובה מלקוחותיו תוספת תשלום בסך 17% מן המחיר הרגיל, עבור מע"מ. במקביל, אותו עוסק גם משלם מע"מ לעוסקים אחרים, כאשר הוא קונה ציוד למשרד וכדומה. ניתן לקזז את המע"מ הזה מול משרדי מע"מ, ולקבל החזרים עבור כפל מסים.

איך פותחים תיק עוסק מורשה?

על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה יש לגשת למשרדי מע"מ עם הטפסים הבאים: תעודת זהות; צילום תעודת הזהות; צ'ק מבוטל השייך לחשבון הבנק של העסק; אם הצ'ק שייך לחשבון משותף של בני זוג, יש להביא גם הצהרה מבן או בת הזוג, טופס פתיחת תיק במע"מ; אם העסק פועל ממבנה שכור, יש להגיש חוזה שכירות.

לעיתים נדרשים אישורים או הסכמים נוספים, בהתאם לדרישות מע"מ. כאשר הטפסים מוגשים בצורה נכונה, פתיחת התיק נמשכת דקות ספורות בלבד.

התנהלות עוסק מורשה מול מס ערך מוסף

התנהלות עוסק מורשה מול מס ערך מוסף

כאשר פותחים עוסק מורשה, יש לפתוח תיק מתאים במשרדי מס ערך מוסף. לאחר מכן, כמובן, יש לנהל רישום חשבונות מדויק, ולהגיש דו"ח למע"מ אחת לחודשיים, על מנת לשלם בצורה נכונה את מס הערך המוסף.

כאשר העסק הוא עוסק מורשה אשר משלם מע"מ, ניתן לקבל גם החזרי מס תשומות. המשמעות היא שעוסק מורשה גובה מלקוחותיו תוספת תשלום בסך 16% מן המחיר הרגיל, עבור מע"מ. במקביל, אותו עוסק גם משלם מע"מ לעוסקים אחרים, כאשר הוא קונה ציוד למשרד וכדומה.

ניתן לקזז את המע"מ הזה מול משרדי מע"מ, ולקבל החזרים עבור כפל מסים.

התנהלות עוסק מורשה מול מע"מ

כאשר פותחים עוסק מורשה, יש לפתוח תיק מתאים במשרדי מס ערך מוסף. לאחר מכן, כמובן, יש לנהל רישום חשבונות מדויק, ולהגיש דו"ח למע"מ אחת לחודשיים, על מנת לשלם בצורה נכונה את מס הערך המוסף. כאשר העסק הוא עוסק מורשה אשר משלם מע"מ, ניתן לקבל גם החזרי מס תשומות.

המשמעות היא שעוסק מורשה גובה מלקוחותיו תוספת תשלום בסך 16% מן המחיר הרגיל, עבור מע"מ. במקביל, אותו עוסק גם משלם מע"מ לעוסקים אחרים, כאשר הוא קונה ציוד למשרד וכדומה. ניתן לקזז את המע"מ הזה מול משרדי מע"מ, ולקבל החזרים עבור כפל מסים.

איך פותחים תיק עוסק מורשה?

על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה יש לגשת למשרדי מע"מ עם הטפסים הבאים: תעודת זהות; צילום תעודת הזהות; צ'ק מבוטל השייך לחשבון הבנק של העסק; אם הצ'ק שייך לחשבון משותף של בני זוג, יש להביא גם הצהרה מבן או בת הזוג, טופס פתיחת תיק במע"מ; אם העסק פועל ממבנה שכור, יש להגיש חוזה שכירות.

לעיתים נדרשים אישורים או הסכמים נוספים, בהתאם לדרישות מע"מ. כאשר הטפסים מוגשים בצורה נכונה, פתיחת התיק נמשכת דקות ספורות בלבד.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד