הוראות ניהול ספרים

הוראות לניהול ספרים

הוראות לניהול ספרים

הוראות לניהול ספרים

כל בעל עסק חייב בניהול ספרי חשבונות על פי התקנה במס הכנסה. לכל עסק ישנן הוראות ניהול ספרים מסוימות על פי התוספות שנקבעה בתקנות מס הכנסה.

ניהול הספרים בצורה מדויקת ונכונה הוא קריטי. ניהול לקוי של הספרים או אי דיוק בהוראות עלול להביא לפסילתם על ידי רשויות המס. במאמר הבא נפרט את הוראות ניהול הספרים במדויק.

שיטת הנהלת החשבונות

שיטת הנהלת החשבונות מתחלקת לשתי שיטות ניהול:

  1. השיטה החד צדית- בשיטה זו מתעדים את ההוצאות וההכנסות של העסק בלבד מבלי להוסיף נתונים אחרים כמו מצב חשבון הבנק או פרטים שונים בנוגע ללקוח. השיטה קלה מאוד ליישום ומתאימה לעסקים קטנים שאינם מחויבים על פי הוראות ניהול הספרים בהנהלת חשבונות דו צדית. החיסרון בשיטה זו שהיא לא מעניקה שום מידע לגבי העסק מלבד רמת הרווחיות שלו. רישום ההוצאות וההכנסות נעשה בספר תקבולים תשלומים.
  2. השיטה הדו צדית- בשיטה זו מתעדים כל פעולה שנעשתה בעסק, כך ניתן לדעת מהי יתרת החוב של לקוח מסוים, מה מצב חשבון הבנק ועוד נתונים לגבי הפעולות הפיננסיות של העסק. השיטה הדו צדית מורכבת יותר ודורשת הכשרה מקצועית מתאימה. הוראות ניהול ספרים מחייבות עסקים מסוימים להתנהל בשיטה הדו צדית, מדובר בדרך כלל בחברות גדולות או בעצמאיים בעלי מחזור כספי גדול.

תיעוד בסיסי של הכנסות העסק

ישנן כמה צורות תיעוד של ההכנסות בעסק.

  1. קבלה- קבלה היא הפעולה הראשונה שיש לעשות לאחר קבלת תקבול מלקוח. אין לדחות בשום אופן את הוצאת הקבלה אלא יש להוציאה מיד עם קבלת התקבול או מיד עם היוודע על קבלת התקבול, כמו למשל במקרים של העברה בנקאית בה התקבול מועבר לחשבון הבנק של העסק.
  2. חשבונית- היא מסמך המעיד על ביצוע העסקה. קיימות שתי סוגי חשבונית:
  • חשבונית מס- חשבונית זו יכול רק עוסק מורשה להוציא . יש להוסיף על הסכום שחויב בו הלקוח גם את תשלום המע"מ.
  • חשבונית עסקה- היא מסמך המעיד על תשלום עבור השירות או המוצר שמוכר בעל העסק. חשבונית עסקה ניתנת על ידי בעלי מקצועות חופשיים או על ידי עוסק פטור שמנוע מלהוציא חשבונית מס ורשאי להוציא קבלה בלבד.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד